Nowe bramy – remiza OSP Więckowice


Dobiegły końca prace remontowe w remizie OSP w Więckowicach, które zostały wykonane w ramach projektu „Małopolskie Remizy 2013”.  „Małopolskie Remizy 2013” to konkurs Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową skierowaną do gmin na realizację prac budowlanych i remontowych w remizach strażackich. Gmina Wojnicz wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach tego konkursu. Wniosek dotyczył zakupu i montażu bram wjazdowych w remizie Ochotniczej  Straży Pożarnej w Więckowicach.