NieZwykła Mama – Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet zaprasza do konkursu


Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet ogłasza konkurs pod hasłem NIEzwykła mama, którego celem jest uhonorowanie tytułem tych kobiet, które wykazały się poświęceniem i oddaniem w wychowaniu dzieci – w obliczu trudności życiowych, zdrowotnych, wychowując dzieci w rodzinach wielodzietnych czy też samotnie.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz wraz z krótkim uzasadnieniem (dostępny w poniższym linku):

Formularz zgłoszeniowy

Formularz jest dostępny również w kilku punktach usługowych zlokalizowanych na terenie Wojnicza:

Przychodnia Wojnickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., ul. Rolnicza 3

Apteka im. J.Pazdirka mgr Zofii Kurek, Rynek 32

Apteka mgr Haliny Kurkiewicz, Rynek 10

Punkt Kasowy Banku BSR Kraków, Rynek 1

Wypełnione formularze można wysłać e-mailem na adres agnieszka.cichy@wojnicz.pl lub wrzucić do opieczętowanej urny we wskazanych powyżej miejscach.

Urny zostaną opieczętowane, otwarte przez jury konkursu (protokół z posiedzenia).

 

Regulamin Konkursu

 1. Celem wyróżnienia matek, które wykazały się heroizmem i oddaniem w wychowaniu dzieci w obliczu trudności życiowych, zdrowotnych jak również wychowując dzieci w rodzinach wielodzietnych czy też samotnie, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet przyznaje tytuł „Niezwykłej mamy”.
 2. Wyróżnienie przyznawane jest matkom bez względu na wiek dziecka/dzieci.
 3. Wyróżnienie przyznaje Kapituła Konkursu wyłoniona spośród członkiń Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych.
 4. Obrady Kapituły mają charakter niejawny.
 5. Zgłoszenia do konkursu mogą składać osoby prywatne lub przedstawiciele instytucji
  w terminie do 30 kwietnia.
 6. Zgłoszeń można dokonywać tylko poprzez wypełnienie przygotowanego przez Kapitułę formularza zgłoszeniowego i wrzucenie go do opieczętowanej urny w jednej z dostępnych lokalizacji lub wysłanie e-mailem na adres agnieszka.cichy@wojnicz.pl.
 7. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej www.wojnicz.pl, Merkuriusza Wojnickiego lub w wyznaczonych punktach przy urnach.
 8. Formularze nie zawierające danych osobowych wraz z uzasadnieniem zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas gali 27 maj w sali kina Wawel.
 10. Liczba przyznanych w jednym roku wyróżnień pozostaje w gestii Kapituły.
 11. Kapituła Konkursu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie.