Niemiecka delegacja w PG Wojnicz


W dniach 22- 25 maja 2014 r.  delegacja niemieckich nauczycielek odwiedziła wojnickie gimnazjum. Panie  Mariette Kersting – Amling, Sophia Kilz i Marion Frigge przyleciały  z Nadreni Północnej Westfalii gdzie uczą w szkole w Spröckhovel koło Dortmundu. W programie wizyty było zwiedzanie Krakowa, Tarnowa, Wojnicza oraz poznanie systemu nauczania w polskiej szkole.  Podczas spotkania dopracowane zostały szczegóły wymiany uczniowskiej, której pierwszym etapem będzie  przyjazd  w dniach 22- 26 września 2014r.  20 uczniów wraz z 3 opiekunami  do Wojnicza. Rewizyta planowana jest na maj/czerwiec 2015r. Zachwyceni pobytem goście dziękują za serdeczne przyjęcie przez  Panią Dyrektor Irenę Boronowicz oraz bogaty program pobytu.  Wojnickie Gimnazjum kieruje słowa wdzięczności za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia   Panu Jackowi Kurkowi- burmistrzowi Gminy Wojnicz  oraz Panu Zbigniewowi  Kawie, biznesmenowi  z Chicago który jest absolwentem  naszej Szkoły Podstawowej  im. św. Jana Kantego.