Narodowe Czytanie Fredry


Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Wojniczu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Narodowym Czytaniu Fredry.

Z okazji tegorocznej odsłony Narodowego Czytania, Kancelaria Prezydenta RP rozesłała do organizatorów akcji okolicznościową pieczęć, która służy do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach książek z utworami Aleksandra Fredry. Zachęcamy do przyniesienia swoich egzemplarzy dzieł Fredry.