Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Pani Katarzyny Kury


Podczas uroczystości zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Kura – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wojniczu otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

W poniedziałek, 14 października 2019 roku w gościnnych progach Uniwersytetu Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej w Krakowie odbyła się uroczystość zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W tym roku Minister Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczył Medalem Komisji Edukacji Narodowej sto osób z Małopolski. Podczas uroczystość dwanaście osób zostało wyróżnionych Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a czterdzieści pięć otrzymało Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jedna z Nagród Ministra Edukacji Narodowej trafiła do Wojnicza. Otrzymała ją  Pani Katarzyna Kura.

Medale i nagrody wręczała Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, której towarzyszył Pan Zbigniew Starzec, Wicewojewoda Małopolski.