NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU


NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ  W  WOJNICZU 

7 grudnia 2018 r. / piątek / godz. 9.00

w  Domu Grodzkim w Wojniczu

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
 3. Zamknięcie obrad sesji.