Nabory w ramach projektu systemowego GOPS


Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu: www.gops.wojnicz.pl zostały zamieszczone informacje o naborze na asystenta rodziny oraz o naborze na przeprowadzenie poradnictwa w ramach wsparcia psychologicznego, w ramach projektu „Szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Wojnicz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.