Na ratunek zabytkowym feretronom


W niedzielę, 18 marca Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej organizuje kolejną kwestę przykościelną, z której dochód będzie przeznaczony na renowację zabytkowych, barokowych feretronów nazywanych w dokumentach obrazami różańcowymi. W przeszłości należały one do Cechu Wielkiego i Cechu Szewców. Ocalały prawdopodobnie dzięki temu, że umieszczono je, kiedy już ze względu na stan przestały być używane, na wysokich szafach w starej zakrystii, a więc w miejscu trudno dostępnym. Inicjatywa ratowania tych  bardzo ciekawych feretronów wyszła kilka lat temu od prof. Szymańskiego. Koszt renowacji będzie wynosił około 20 tysięcy zł. TPZW zebrało już ponad 9 tysięcy zł. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej inicjatywy. W podobny sposób udało się uchronić od zniszczenia naszą piękną i zabytkową dzwonnicę, gdy dzięki ofiarności mieszkańców naszej parafii zebrano podczas kilku kwest ponad 70 tysięcy zł.

                                                                                                                             Zarząd TPZW