Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II


Gmina Wojnicz realizuje projekt partnerski pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowany z Funduszy Europejskich o numerze RPMP.10.02.03-12-0490/16 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 01-09-2017 r. do 30-06-2019 r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W tym celu w Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi zostaną uruchomione Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa) gdzie uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej będą mogli korzystać z wsparcia doradcy zawodowego, w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia.

Wartość projektu: 36 036 215,27 zł.

Dofinansowanie Gminy Wojnicz z UE: 60 647,19 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 32 492 589,26 zł.