Mniej pieniędzy dla samorządów


Ministerstwo Finansów poinformowało o ostatecznym podziale subwencji rocznej dla gmin, powiatów i województw oraz o planowanych wielkościach udziału samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. Zdecydowana większość samorządów otrzymała mniejsze subwencje niż wynikało to z wstępnych informacji Ministerstwa Finansów. Niestety okrojona została też subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy Wojnicz o ponad 580 tys. Oznacza to, że samorząd musi poszukać w uchwalonym już budżecie oszczędności na kwotę 580 402 zł. Zmniejszona została subwencja oświatowa o 393,609.00 zł. Zmniejszono także planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 4,669,626.00 zł. do 4,482,833.00 zł. Różnica ta wynosi 186,793.00 zł. Bez zmian pozostała subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca.

Roczna kwota subwencji ogólnej wynosi 16,649,851.00 zł., z tego:
1. Część wyrównawcza     4,476,136.00 zł
2. Część równoważąca     114,516.00 zł
3. Część oświatowa            12,059,199.00 zł