Masz piękny ogród? Weź udział w konkursie


Dbasz o swój ogród? Pochwal się nim! Urząd Miejski w Wojniczu ogłasza II Konkurs Pamiętajcie o ogrodach – na najładniejszy ogród przydomowy, balkon oraz ogród przy instytucji z terenu gminy Wojnicz. Zgłoszenia według formularza przyjmowane są do 31 maja:

– osobiście w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Wojniczu,

– telefonicznie pod numerem 14 631-98-42

– lub mailowo: agnieszka.cichy@wojnicz.pl

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę PLANTA Sp. z o.o. i dyplomy uznania. Rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Cel konkursu

Zachęcenie mieszkańców Wojnicza do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i miasta.

II. Organizator konkursu:

Urząd Miejski w Wojniczu.

III. Uczestnictwo i zasady konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Wojnicz posiadający ogrody przydomowe, ukwiecone balkony oraz szkoły, przedszkola, zakłady pracy, plebanie i wszelkie inne  instytucje i firmy znajdujące się na terenie gminy Wojnicz.

2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

a) najładniejszy ogród przydomowy,

b) najładniejszy balkon,

c) najładniejszy ogród przy instytucji.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia zawierającego: imię i  nazwisko, adres, numer tel. oraz kategorię i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Wojniczu, Rynek 1 (pok. Nr 16), tel. 014 6790108, wew.42

4. Zgłoszenia można składać do  31 maja 2012 r.

5. Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszone do Konkursu ogrody i balkony do końca czerwca 2012 r. (osoby, które dokonają zgłoszenia do Konkursu o terminie przyjazdu Komisji zostaną wcześniej powiadomione telefonicznie).

6. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów Komisja wyłoni trzy najpiękniejsze ogrody, najpiękniejszy balkon lub taras i najładniejszy ogród przy instytucji.

7. Komisja oceni obiekty w oparciu o następujące kryteria:

–   ogólne wrażenie ocenianego obiektu 0-10 pkt.

–   układ kompozycyjny uwzględniający trafność doboru gatunków i odmian 0-10 pkt.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwycięzców oraz podania wyników do publicznej wiadomości (gazeta Merkuriusz Wojnicki, miejska strona internetowa itp.).

9. Niniejszy regulamin zamieszczony będzie w „Merkuriuszu Wojnickim” oraz dostępny będzie w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego i na www.wojnicz.pl.

IV. Nagrody:

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz podziękowania i dyplomy. Nagrody zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu.

V. Komisja Konkursowa

Komisję Konkursową powołuje organizator.