„Małopolski Festiwal Smaku” w Wojniczu


17 czerwca podjęta została uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie powierzenia gminom realizacji zadania pn. „Małopolski Festiwal Smaku”. Wśród ośmiu wyróżnionych gmin z terenu całej małopolski znalazła się gmina Wojnicz. Na realizację tego zadnia urząd województwa małopolskiego przekazał kwotę 180 tyś zł.

Małopolski Festiwal Smaku to kampania województwa małopolskiego, której głównym celem jest promocja produktów regionalnych z Małopolski. Organizację festiwalu zaplanowano na dzień 28 lipca i ma się on odbyć w Parku Miejskim w Wojniczu.