„Małopolska wolna od dymu tytoniowego” w ramach projektu „Odświeżamy nasze miasta”


Gmina Wojnicz w miesiącu sierpniu przystępuje do organizowanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tarnowie kampanii społecznej „Małopolska wolna od dymu tytoniowego” w ramach projektu „Odświeżamy nasze miasta”. Jej głównym celem jest wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10 poz. 55 z późn. zm.) poprzez edukację pracodawców, pracowników i klientów zakładu pracy.

Założenia reklamowe kampanii – „Małopolska wolna od dymu tytoniowego” w ramach projektu „Odświeżamy nasze miasta”