Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Ekspert ds. innowacji”


W ramach projektu MARR S.A. oferuje udział w cyklu szkoleń, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność firmy.

 

Szkolenia skierowane są do właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw posiadających siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie województwa małopolskiego bez względu na poziom posiadanej wiedzy związanej
z innowacjami.

 

W trakcie szkoleń wykorzystywane są autorskie gry symulacyjne. Zastosowana w grach różnorodność ról sprawi, że uczestnicy będą wcielać się zarówno w role właścicieli, osób zarządzających mikro lub małą firmą, jak również członków zespołu projektowego lub konsultantów zewnętrznych. Zastosowane narzędzie dostarczy uczestnikom pełny zakres doświadczeń związany z planowaniem i wdrażaniem innowacji w firmach.

 

Szkolenia są bezpłatne, prowadzone przez profesjonalnych trenerów.

 

Tematyka szkoleń dotyczy:

  • zasad i metod wprowadzania na  rynek nowych produktów,
  • metod organizacji przedsiębiorstw,
  • nowych trendów w marketingu,  nowatorskie techniki produkcji i dystrybucji, 
  • możliwości rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne (eksport),
  • radzenia sobie ze stresem i konfliktem w pracy,
  • nabycia umiejętności przywódczych.

 

Szkolenia obejmują zagadnienia z zakresu innowacji technologicznych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych dopasowanych do specyficznych potrzeb sektora mikro
i małych przedsiębiorstw. 

 

Szkolenia odbywać się będą na terenie Małopolski. Poprowadzą je doświadczeni trenerzy
i eksperci z poszczególnych dziedzin.  Udział w projekcie zakończony będzie otrzymaniem CERTYFIKATU potwierdzającego posiadaną wiedzę z zakresu innowacji.

Rekrutacja do projektu już trwa!

 

Szczegóły projektu oraz rejestracja na bezpłatny cykl szkoleń znajduje się na stronie www.marr.pl/ekspertinnowacji.html

 

Cykl szkoleń i warsztatów realizowany jest w ramach projektu „Ekspert ds. innowacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.