Lokalny Bohater 2013 – konkurs


Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała ogłasza kolejną edycję konkursu „Lokalny Bohater 2013” 

Celem konkursu jest promocja produktu lokalnego, podtrzymywanie lokalnych tradycji, rozwój turystyki na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, tj. Ciężkowic, Pleśnej, Wojnicza oraz Zakliczyna, promowanie lokalnej przyrody, zabytków i kultury regionu. 

Zgłoszenia do konkursu mogą dotyczyć: rękodzielników, gospodarstw agroturystycznych, hoteli, schronisk, zajazdów, producentów produktów lokalnych z terenu Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała tj. Ciężkowic, Pleśnej, Wojnicza oraz Zakliczyna. 

W konkursie mogą wziąć udział osoby które wyślą lub złożą osobiście w biurze LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie do dnia 30 sierpnia 2013 r. do godz 15:45 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do biura LGD) wypełnioną Kartę Zgłoszeniową. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 – 15:45 

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa