Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała prowadzi nabór wniosków


Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyninformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

  1. Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej

– Limit środków w ramach naboru: 312 221,75 zł

– Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej
    z sektorem czasu wolnego

– Limit środków w ramach naboru: 350 000,00 zł
– Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
– Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej
    z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych

– Limit środków w ramach naboru: 150 000,00 zł
– Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
– Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

  1. Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu

– Limit środków w ramach naboru: 400 000,00 zł
– Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

– Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł
– Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
– Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defoworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego

– Limit środków w ramach naboru: 300 000,00 zł
– Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
– Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w terminie  od 03.07.2019 r. do 18.07.2019 r. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7:45 do 15:45,
a w środy od 10:00 do 18:00.

Termin składania wniosków upływa dnia 18.07.2019 r. o godz. 12:00!

 

Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godzinach pracy Biura.