Likwidacja kontenerów

Urząd Miejski w Wojniczu informuje, że z dniem 09 listopada 2011r. zostaną wycofane kontenery KP – 7 z działki obok Cmentarza Komunalnego w Wojniczu (całkowita likwidacja składowiska).

Mieszkańcy, którzy potrzebują jednorazowo wywieźć nadmiar śmieci, mogą skorzystać z usług firm odbierających odpady komunalne z terenu naszej gminy.

Są to firmy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 33-100 Tarnów, ul. Okrężna 11,          tel. (14) 6213916, 

– zakup worka z logo Firmy u kierowcy – 10 zł/sztuka – dla klientów firmy

– wynajem kontenera KP – 7 – 170zł (netto) za wywóz śmieci + 180 zł (netto) za każdą tonę odebranych śmieci.

CONTEKO Radłów, ul. Woleńska 15,33-170 Radłów, tel. (14) 6783028

– zakup worka z logo firmy u kierowcy – 9 zł/sztuka – dla klientów firmy

– wynajem kontenera PA- 1,1  – 120zł (netto)

TRANS – FORMERS KARPATIA ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów, tel.(14) 6263540

– wynajem kontenera KP-7 190zł (netto) za wywóz śmieci + 168 zł (netto) za każdą tonę odebranych śmieci.

 

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. NR 132 poz.622.z póz zm.)  i Uchwałą Nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Wojniczu, wysypywanie śmieci w miejscach niedozwolonych podlega karze grzywny.