Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. “Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis.

Działania w projekcie są ukierunkowane na:

 • zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych
 • rozwój kadry menadżerskiej
 • zwiększenie motywacji pracowników
 • poprawę atmosfery i efektywności pracy
 • ograniczenie konfliktów międzypokoleniowych

W ramach projektu otrzymają Państwo:

 1. Indywidualne doradztwo w 8 obszarach zarządzania personelem w firmie:
 • rekrutacja
 • kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego
 • elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia
 • motywowanie
 • planowanie i rozwój kariery zawodowej
 • przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy
 • zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę
 • ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy, doradztwo BHP
 1. Przygotowanie Strategii Zarządzania Wiekiem.
 2. Coaching dla kadry zarządzającej oraz pracowników w obszarach HR – według indywidualnych potrzeb.

Usługa jest świadczona przez profesjonalnych HR Business Partnerów.

Kto może wziąć udział w projekcie:
Pracodawcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie województwa małopolskiego oraz ich pracownicy z województwa małopolskiego.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Departament Współpracy Regionalnej
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

telefon: 12 617 66 49, 12 617 99 72
e-mail: liderhr@marr.pl

Świadome strategie biznesowe przynoszą wymierne korzyści, a najlepsze wyniki osiągają te firmy, które umiejętnie zarządzają zróżnicowanymi zespołami pracowniczymi.