Letnia akcja „Nie bądź jeleń weź paragon”


W okresie od l lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. prowadzona będzie kolejna edycja akcji
„Nie bądź jeleń weź paragon”. W ramach letniej akcji Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie
oraz Urzędy Skarbowe z terenu Małopolski prowadzić będą działania kontrolne w zakresie
wywiązywania się przez podatników z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem
kas fiskalnych. Partnerem akcji jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Letnia akcja
„Nie bądź jeleń weź paragon” skierowana jest nie tylko do przedsiębiorców ale również do
konsumentów, którym poprzez akcje plakatowe, wręczanie pocztówek z grafiką Andrzeja
Mleczki z wymienionymi korzyściami płynącymi z wzięcia paragonu pracownicy aparatu
skarbowego będą chcieli uświadomić, co zyskujemy biorąc paragon fiskalny. Działania kontrolne
w zakresie wywiązywania się z obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu sprzedaży na
rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej wspierają uczciwych, sumiennych
przedsiębiorców przyczyniając się do eliminowania zjawiska nieuczciwej konkurencji. Paragon
fiskalny to „strażnik” uczciwej konkurencji. Sprzedawca nie ewidencjonując sprzedaży na kasie
fiskalnej nie odprowadza do budżetu państwa podatku VAT uwzględnionego w cenie towaru lub
usługi, zapłaconej przez konsumentów. Ważne, aby o cenie towaru czy usługi decydowała
jedynie operatywność sprzedawcy i stosowanie zasad uczciwej konkurencji. Działania kontrolne
wpływają na zwiększenie kwot ewidencjonowanych przez podatników za pośrednictwem kas
fiskalnych, a tym samym na zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Należy pamiętać, że
zaewidencjonowany w cenie towaru podatek zapłacony przez klienta w sposób pośredni powróci
do Niego poprzez zadania finansowane z budżetu państwa. Ważną rolą jest by konsumenci
uświadamiali sobie, jakie korzyści związane są z posiadaniem paragonu i kształtowali w sobie
nawyk brania paragonów. Przez konsumentów paragon postrzegany winien być głównie jako
dokument, dzięki któremu możliwe jest dochodzenie praw, jeżeli np. zakupiony towar lub usługa
nie odpowiada jakości jaką deklarował producent lub posiada wady. Dodatkowo każdy klient
biorący paragon ma możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli dokonywanej transakcji czy
porównań cen towarów na rynku.

 

PEŁNA TREŚĆ PUBLIKACJI