Ku pamięci Sikoniów

W sobotę, 1 września w Wojniczu i Wielkiej Wsi odbędzie się potkanie poświęcone pamięci działacza ludowego Stanisława Sikonia i jego syna Władysława.

Uroczystość upamiętniająca Stanisława Sikonia i jego syna Władysława rozpocznie się w samo południe na wojnickim cmentarzu przy odnowionym grobowcu rodziny Sikoniów. Następnie uczestnicy uroczystości udadzą się do rodzinnej miejscowości Sikoniów – Wielkiej Wsi, do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, gdzie około 13:00 będą mieli okazję wysłuchać wykładu dr. Jana Hebdy na temat działalności Stanisława Sikonia. Natomiast bezpośrednio po wykładzie, około godziny 14:00 będzie miało miejsce spotkanie z rodziną Stanisława i Władysława Sikoniów.

Organizatorami uroczystości są: Burmistrz Wojnicza, Zarząd Gminny PSL w Wojniczu oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej.

Stanisław Sikoń z egzemplarzem swego pamiętnika „Ciernista droga”

Władysław Sikoń