Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że trwają konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a także do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 w Krakowie, pok. 253, w godz.8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 27 lipca 2020 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.