Konsultacje projektów statutów sołectw i miasta Wojnicz


 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WOJNICZA

z dnia 2 maja 2014 roku

 

 

Na podstawie art. 5 a ust. 2 i art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz Uchwały
nr XLI/342/2014 z dnia 28 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Wojniczu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Wojnicz.

 

  1. Burmistrz Wojnicza zawiadamia, że w terminie od 2 maja 2014 r. do 19 maja 2014 roku odbędą się konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectw w Gminie Wojnicz: Biadoliny Radłowskie, Dębina Łętowska, Dębina Zakrzowska, Grabno, Isep, Łopoń, Łukanowice, Milówka, Olszyny, Rudka, Sukmanie, Wielka Wieś, Więckowice, Zakrzów oraz Miastu Wojnicz.

 

  1. Projekty statutów są dostępne w Urzędzie Miejskim w Wojniczu Rynek 1 (pokój nr 24),

– na stronie internetowej www.wojnicz.pl.

        – oraz u Sołtysów sołectw i Przewodniczącego Zarządu Miasta Wojnicz.

 

  1. Opinie i uwagi należy składać na wyznaczonym do tego formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wojniczu (pokój nr 24), lub pobrać ze strony internetowej Gminy www.wojnicz.pl.

 

  1. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Urząd Miejski
    w Wojniczu, Rynek 1, 32 – 830 Wojnicz lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

  1. Wyniki konsultacji w sprawie projektów Statutów Sołectw i Miasta Wojnicz zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Wojniczu.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Wojnicza

                                                                                                                         /-/ Jacek Kurek

 

 

KONSULTACJE PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW I MIASTA WOJNICZ