Konsultacje programu rewitalizacji


sliderkolorhi2-1050x500

W dniu 24 lutego w Domu Grodzkim w Wojniczu odbyły się pierwsze konsultacje społeczne dot. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020. Aktualizacja tego dokumentu jest przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Wojnicz, z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W czasie spotkania konsultanci z Biura Projektów Rewitalizacji S.A. w Katowicach, którzy wspólnie z Urzędem Miejskim w Wojniczu aktualizują LPR Miasta Wojnicz, przedstawili przybyłym główne założenia programu rewitalizacji oraz kompleksowo poruszyli problematykę procesu rewitalizacji. Dokument ten będzie obejmował działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów miasta, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Niezwykle ważna jest opinia mieszkańców Wojnicza na temat warunków ich życia oraz na identyfikacji miejsc wymagających rewitalizacji.  Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wojniczu (www.wojnicz.pl) oraz na stronie dedykowanej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz (www.rewitalizacjawojnicz.pl) została udostępniona ankieta, przy użyciu której  mieszkańcy Wojnicza mogą wyrazić swoją opinię na temat problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych,  które obserwują  na co dzień w swoim najbliższym otoczeniu, a których diagnoza posłuży do opracowania konkretnych zadań rewitalizacyjnych. Badania mają charakter anonimowy. Ankietę można wypełnić on-line lub w formie papierowej (punkt przyjęć ankiet znajduje się na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu)  do dnia 13 marca 2017 r.

Działania, które zostaną  ujęte w zaktualizowanym LPR Miasta Wojnicz powinny przyczynić się do ożywienia rewitalizowanych obszarów, nadania im nowych funkcji, podniesienia ich atrakcyjności, co w konsekwencji wiązać się będzie ze zwiększeniem zainteresowania tym obszarem mieszkańców, a także  turystów i inwestorów.

 

Linki:

www.rewitalizacjawojnicz.pl

Ankieta online

 

 

DSC_0472

image005