Konsultacje dla zainteresowanych pozyskaniem dotacji


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że zaplanowane zostały spotkania konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD Dunajec-Biała zainteresowanych pozyskaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

– rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,

– budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,

– ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu,

tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
Gmina:

Zakliczyn – 24.08.2017 r. – 10:00-12:00 – Biuro LGD Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP)

Wojnicz – 25.08.2017 r. –  10:00-12:00 -Urząd Miejski w Wojniczu, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz (sala narad)               

Pleśna – 28.08.2017 r. – 10:00-12:00 – Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240                          

Ciężkowice – 29.08.2017 r. – 10:00-12:00 – Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Tomasz Tomków w Ciężkowicach, ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice

 KONSULTACJE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD DUNAJEC-BIAŁA:

 Zakliczyn – 04.09.2017 r.  10:00-12:00 – Biuro LGD Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne.