Konkursy dla organizacji pozarządowych


Burmistrz Wojnicza ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych gminy Wojnicz w dziedzinach kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i sportu w 2012 r.:

1.  Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Wojnicz w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

2. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Wojnicz w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury w 2012 r.

Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe.