Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019”


Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 18. edycję Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019”!


Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Corocznie patronem honorowym Konkursu jest Minister Środowiska.

    Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2018 r., w kategoriach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
  • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  • Ekoprodukt, zielone technologie
  • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
  • Energooszczędność, efektywność energetyczna
  • Czystsza Produkcja
  • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
  • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2019” – do dnia 28 czerwca 2019 r.  Strona internetowa Konkursu: http://www.pie.pl/ekolaury.html

 

Do pobrania:
Formularz_zgloszeniowy_do_Konkursu_2019
Regulamin_Konkursu_EKOLAURY_PIE_2019
Zaproszenie_EKOLARY PIE_2019