Konkurs: „Powódź 2010 r. – ogrom żywiołu”

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej informuje o organizowanym konkursie pn.:”Powódź 2010 r. – ogrom żywiołu”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które uwieczniły jedno z najniebezpieczniejszych zagrożeń naturalnych w Polsce, jakim jest powódź. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 1 lipca do 30 września 2011 r. Przewidziane są trzy kategorie konkursu: „Najlepsze Zdjęcie”, „Najlepszy Fotoreportaż” oraz „Najlepszy Film”. Na laureatów pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii, czekają do wygrania  wartościowe nagrody.

Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Konkurs-Powodz-2010-r-ogrom-zywiolu.html

Istotą konkursu są przede wszystkim działania edukacyjne, w szczególności informowanie o założeniach Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tzw. Dyrektywy Powodziowej. Głównym celem konkursu jest dokumentacja powodzi z 2010 r. Zgromadzone materiały mają posłużyć m.in. do budowy portalu poruszającego problemy związane z powodzią.