KONKURS OFERT 2019


KONKURS OFERT 2019

UWAGA!!! ZMIANA WZORÓW DRUKÓW OFERTY, SPRAWOZDANIA I UMOWY

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wojnicz w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wojnicz w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

 

Oświadczenie_podmioty kościelne

Oferta_2019

Sprawozdanie_2019

Umowa_2019