konkurs-ofert-2018

KONKURS OFERT 2018

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wojnicz w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wojnicz w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu – Zarządzenie Burmistrza Wojnicza NR 71.2018

 

oświadczenie dla podmiotów kościelnych

wzór oferty

wzór sprawozdania

wzór umowy