Konkurs na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom


Burmistrz Wojnicza, zgodnie z uchwałą Nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom wśród dzieci urodzonych w roku 2008, zamieszkałych na terenie gminy Wojnicz”. Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie

Oświadczenie

Formularz ofertowy