Konkurs na piękny ogród – zgłoszenia do końca maja

Jeszcze do 31 maja można zgłaszać kandydatury na najładniejszy ogród przydomowy, balkon oraz ogród przy instytucji z terenu gminy Wojnicz w II Konkursie Pamiętajcie o ogrodach organizowanym przez Urząd Miejski w Wojniczu.

Zgłoszeń do konkursu, którego rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w czerwcu, należy dokonywać na dostępnym do pobrania formularzu osobiście w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Wojniczu,  telefonicznie pod numerem 14 631-98-30 lub pocztą elektroniczną jan.szczerba@wojnicz.pl.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsora – firmę PLANTA sp. z o.o.


REGULAMIN KONKURSU
I. Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców Wojnicza do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i miasta.
II. Organizator konkursu:
Urząd Miejski w Wojniczu.
III. Uczestnictwo i zasady konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Wojnicz posiadający ogrody przydomowe, ukwiecone balkony oraz szkoły, przedszkola, zakłady pracy, plebanie i wszelkie inne  instytucje i firmy znajdujące się na terenie gminy Wojnicz.
2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
a) najładniejszy ogród przydomowy,
b) najładniejszy balkon,
c) najładniejszy ogród przy instytucji.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia zawierającego: imię i  nazwisko, adres, numer tel. oraz kategorię i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Wojniczu, Rynek 1 (pok. Nr 16), tel. 014 6790108, wew.42
4. Zgłoszenia można składać do  31 maja 2012 r.
5. Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszone do Konkursu ogrody i balkony do końca czerwca 2012 r. (osoby, które dokonają zgłoszenia do Konkursu o terminie przyjazdu Komisji zostaną wcześniej powiadomione telefonicznie).
6. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów Komisja wyłoni trzy najpiękniejsze ogrody, najpiękniejszy balkon lub taras i najładniejszy ogród przy instytucji.
7. Komisja oceni obiekty w oparciu o następujące kryteria:
–   ogólne wrażenie ocenianego obiektu 0-10 pkt.
–   układ kompozycyjny uwzględniający trafność doboru gatunków i odmian 0-10 pkt.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwycięzców oraz podania wyników do publicznej wiadomości (gazeta Merkuriusz Wojnicki, miejska strona internetowa itp.).
9. Niniejszy regulamin zamieszczony będzie w „Merkuriuszu Wojnickim” oraz dostępny będzie w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego i na www.wojnicz.pl.
IV. Nagrody:
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz podziękowania i dyplomy. Nagrody zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu.
V. Komisja Konkursowa
Komisję Konkursową powołuje organizator.