Konkurs LOKALNY BOHATER 2011 rozstrzygnięty

Wzorem ubiegłego roku Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zorganizowała konkurs LOKALNY BOHATER 2011, którego celem było wyłonienie Lidera promującego produkt lokalny, atrakcje przyrodnicze, kulturowe, podtrzymującego lokalne tradycje, przyczyniającego się do rozwoju turystyki na ternie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.
W dniu 8 września br. odbyło się zebranie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, który po podliczeniu zgłoszeń jednogłośnie wybrał tegorocznego zwycięzcę konkursu. Tytuł LOKALNEGO BOHATERA 2011 otrzymała pani Eleonora Witkowska, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Gajówka”. Uzasadnieniem poparcia takiego wyboru był liczny udział w targach produktu lokalnego oraz turystycznych, mających na celu promocję terenu Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Gospodarstwo agroturystyczne pani Witkowskiej prezentuje także wysoki standard oraz ciekawe propozycje pobytu na Jamnej. Wręczenie nagrody odbyło się 11 września 2011 r. podczas XII Święta Fasoli.