Konferencja wojskowa w ZSLiT


30 marca w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu odbyła się konferencja Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, 2 Korpus Zmechanizowany WP z Krakowa, 6 Brygada Powietrzno Desantowa z Krakowa, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie, Zakłady Mechaniczne w Tarnowie oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie. Partnerem wydarzenia był tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Poza tematyką udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poruszano niezwykle popularną w ostatnich latach kwestię służby kobiet w Siłach Zbrojnych RP a także nowoczesnego uzbrojenia dla Wojska Polskiego. Konferencja była także okazją do wręczenia Gwiazdy Afganistanu młodszemu chorążemu Mirosławowi Augustynowi, który został ranny podczas misji pokojowej w Afganistanie. Przyznane przez Prezydenta RP odznaczenie wręczył gen bryg. Andrzej Knap w asyście  płk. Janusza Kurzyny, Szefa WSZW w Krakowie i ppłk. Zbigniewa Skurnowicza Komendanta WKU Tarnów oraz Starosty Powiatu Tarnów Mieczysława Krasa.

Konferencji towarzyszyła ekspozycja sprzętu wojskowego z ZMT i OBR SM w Tarnowie oraz pokaz wyposażenia żołnierza Wojska Polskiego w misjach pokojowych. Dla wszystkich uczestników serwowano żołnierską grochówkę, którą podawali uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia oraz kucharz.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu w Tarnowskiej.tv