Koncert kolęd


W niedzielę 23 stycznia 2011 roku w Kaplicy p.w. Bożego Miłosierdzia w Łoponiu odbył się „Koncert Kolęd”. Była to inicjatywa pani Janiny Chrapusty, kierownik świetlicy wiejskiej „Pod bocianem”. Zaproszeni mieszkańcy z rodzinami wysłuchali koncertu orkiestry dętej miasta Wojnicza pod dyrekcją kapelmistrza Cezarego Chmiela. Trio „Na trzy” Majka Ostrowska, ks. Sławomir Krzyżanowski i Zbigniew Pyrek wykonali wzruszające nastrojowe kolędy. Na zakończenie wystąpił chór Te Deum z Wojnicza. Mieszkańcy podziękowali artystom gromkimi brawami na stojąco.

Tekst Jacek Filipek, zdjęcia Jakub i Jacek Filipek