Komunikat! Trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego


Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. /środa/ na terenie gminy Wojnicz przeprowadzony zostanie trening uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania ludności przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego (syren) – rodzaj alarmu „OGŁOSZENIE ALARMU”.

Trening będzie polegał na uruchomieniu o godz. 17.00  syren ostrzegawczych posiadanych przez jednostki: straży pożarnej, obrony cywilnej i zakłady pracy. Mieszkańcy gminy usłyszą akustyczny ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

Zostanie on przeprowadzony w oparciu o § 10  ust. 3 i 4 rozporządzania Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 poz. 96). Jego celem jest sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń oraz upamiętnienie 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.