Komunikat Komisariatu Policji w Wojniczu


Na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożeń na terenie gminy Wojnicz, Komisariat Policji w Wojniczu przygotował plan działań priorytetowych na najbliższe półrocze. W związku z tym na terenie gminy prowadzone będą działania w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa ze szczególnym uwzględnieniem okolicy wojnickich plant, gdzie zbierające się grupy naruszają ład i porządek publiczny poprzez głośne krzyki, używanie nieprzyzwoitych słów i spożywanie alkoholu. Podobne, wzmożone patrole przewiduje się w okolicach Publicznego Przedszkola w Biadolinach radłowskich, na podwórku którego równe często zbierają się grupy młodzieży i osób starszych, zakłócające swoim zachowaniem ład i porządek.