Komunikat Burmistrza Wojnicza


Wojnicz, 23 marca 2011 roku.

Komunikat Burmistrza Wojnicza

 

W związku z trwającym okresem wiosennym i obserwowanym w tym czasie nagminnym wypalaniem traw oraz  pozostałości roślinnych na polach, będącym niejednokrotnie przyczyną powstania pożarów lasów, budynków i innych obiektów Burmistrz Wojnicza  apeluje o zaniechanie tego procederu.

Wypalanie traw jest niebezpieczne, a także niedozwolone w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 tej ustawy: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Rolnicy, którzy wypalają trawy mogą stracić unijne dopłaty.

Burmistrz Wojnicza

Jacek  Kurek