Kolejny Projekt POKL w Gminie Wojnicz

logo gwiazdek unijnych

Projekt pn. „Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej
w Gminie Wojnicz”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Gmina Wojnicz jako beneficjent projektu pn. ”Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Wojnicz” ogłosiła rekrutacje w dniach 15 lipca do 10 sierpnia 2014r.  do jednego, dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 20 dzieci w wieku 4 lat,  zlokalizowanego przy Publiczny Przedszkolu w Wojniczu. Do projektu zgłaszali się  rodzice dzieci w wieku 4 lat, mieszkający na terenie Gminy Wojnicz, województwo małopolskie.  W wyniku realizacji projektu Publiczne Przedszkole w Wojniczu otworzy jeden dodatkowy oddział przedszkolny   dla dzieci w wieku 4 lat. 

Realizator:

 Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Wojniczu