Kolejne dwie Otwarte Strefy Aktywności (OSA) powstaną w gminie


W tegorocznym naborze Programu OSA – edycja 2019 dofinansowanych zostało 1 420 obiektów, na które Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło ponad 50 mln zł. Wśród pozytywnie zaopiniowanych wniosków dwa trafiły do gminy Wojnicz.

Pierwszy wniosek złożony został przez Urząd Miejski w Wojniczu na budowę Otwartej Strefy Aktywności, która powstanie obok Orlika przy ul. Szkolnej w Wojniczu. Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej z minimum 6 urządzeniami wraz z mini strefą relaksu. Wysokość pozyskanej dotacji wyniosła 25 tyś. zł.

Drugi wniosek złożył Powiat Tarnowski. Jako jednostka samorządu otrzymał on dotację na urządzenie dwóch nowych Otwartych Stref Aktywności, z których jedna powstanie w Wojniczu na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych obok nowo budowanego boiska ze sztuczną nawierzchnią.