„Kapliczki Małopolski 2019” – środki przyznane


W ramach konkursu pod nazwą „Kapliczki Małopolski 2019” z budżetu województwa małopolskiego gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze naszego województwa.

Przedmiotem zadania realizowanego przez gminę będzie konserwacja techniczna i estetyczna niszy wraz z figurą św. Jana Nepomucena wraz z środkową partią elewacji budynku w Rynku w Wojniczu. Wysokość przyznanego dofinansowania to 18 tyś. zł.

Figura św. Jana Nepomucena wkomponowana jest w jedną ze ścian budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu. Wzniesiona została w drugiej połowie XIX, najprawdopodobniej
w 1870 r. Obecnie figura wymaga prac naprawczych zwłaszcza gzymsy i partia fryzu z inskrypcją ze względu na znaczny stopień zniszczenia spowodowany zalewaniem wodą deszczową. Konieczna jest również wymiana tynku w niszy na nowy, który jest w fatalnym stanie.

fot. UM Wojnicz