Kanalizacja w Wojniczu


1 marca w Agendzie Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie miało miejsce przekazanie umów dotyczących dofinansowania rozbudowy sieci kanalizacji i wodociągów w Gminie Wojnicz. 

Jeszcze w tym roku powinny ruszyć prace polegające na budowie sieci kanalizacji w części Wojnicza. Rozpatrzony pozytywnie wniosek o dofinansowanie przewiduje finansowanie 75% kosztów kwalifikowalnych, czyli kosztów zakupu i wykonania pewnych konkretnych towarów i usług. Jako że lista jest ściśle określona, nie ma możliwości sfinansowania z tych środków na przykład przyłączy. Ze wspomnianej kwoty koszty kwalifikowalne to 3 208 105,44 zł. Wynika z tego, iż dofinansowanie wyniesie 2 406 078 zł. Resztę gmina musi sfinansować samodzielnie. Na przełomie marca i kwietnia wyłoniony w przetargu zostanie wykonawca wymaganych robót, po dopełnieniu wszystkich formalności prace powinny ruszyć na początku lata.

W ramach projektu prowadzone będą prace na następujących ulicach: ul. Zamoście – cała; ul. Jagiellońska – strona północna od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Zamoście; Rynek – na zachód od ul. Warszawskiej; ul. Krakowska – strona północna od Rynku, do ul. Wolickiej, strona południowa od ul. Warszawskiej do ul. Loretańskiej; ul. Wolicka – cała; ul. Długa – cała; ul. Gośzczyńskiego – cała; ul. Loretańska – od ul. Krakowskiej do ul. Zamoście; ul. Leonarda – cała oraz pozostałe, nieskanalizowane posesje przy ul. Zawale; ul. Warszawska – nieskanalizowane posesje w okolicy Domu Grodzkiego.