Już pływam


Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wojniczu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Wielkiej Wsi rozpoczęli naukę pływania realizowaną w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytej pływalni  Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie tzw. Park Wodny.

Program realizowany jest w ramach Małopolskiego projektu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego, pn. ,,Już pływam”.  Celem realizacji programu bedzie nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności i postaw poprawnej techniki pływania, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych, zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz upowszechnienie kultury fizycznej. Program w naszej Gminie rozpoczął się 17 marca i potrwa do 16 maja 2014r.  W programie bierze udział 128 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wojnicz. Utworzono 11 grup, dla których  zorganizowano 5 wyjazdów (1,5 godz. każdy wyjazd) nauki pływania dla każdej grupy, czyli 15 godzin nauki dla każdego uczestnika, przeprowadzonych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania. Gmina pokrywa ze środków własnych koszt dojazdu dzieci na basen, opiekę oraz częściowo koszt instruktora. Program jest współfinansowany ze środków finansowych Urzędu Województwa Małopolskiego, Urzędu Gminy Wojnicz oraz wpłat własnych rodziców.