„Jeżdżę z głową” edycja 2019


Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji projektu pn. „Jeżdżę z głową” dla klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Wojnicz. Jest to projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Sportu i Turystyki oraz Gminę Wojnicz. Dzięki otrzymanej dotacji dzieci z naszej gminy mogą uczestniczyć w nauce jazdy na nartach, która będzie realizowana na stoku narciarskim ”Jastrzębia„ koło Ciężkowic. W ramach projektu organizator zapewnia sprzęt narciarski, wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach, karnet na wyciąg narciarski oraz przejazd i opiekę podczas transportu na stok.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie i dostarczenie jej na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Wojniczu w terminie od dnia 7.01.2018 r. do 11.01.2018 r. do godz. 15.30.

Osoby, które się nie zakwalifikują do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie w dniach 14-15 stycznia 2019 r. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 100 zł. od dziecka. W przypadku zakwalifikowania się dziecka do udziału w projekcie, należy w terminie od 16 – 18 stycznia 2019 r. dokonać wpłaty – numer rachunku bankowego podany jest w załączniku. Brak wpłaty w tym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Liczba miejsc jest ograniczona (36 uczestników). W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w żadnej z edycji projektu, a następnie pozostali wg kolejności zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe w Wielkiej Wsi, Olszynach i okolicach mogą być zabierane z punktów ustalonych
z kierowcą , znajdujących się na trasie dojazdu na stok. Istnieje możliwość wyjazdu z innych miejscowości gminnych, jedynie przy zebraniu odpowiedniej liczny uczniów.

Szczegółowych informacji udziela Dorota Siudak – pracownik Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego
w Wojniczu, tel. 14 631 98 51

Harmonogram zajęć zostanie podany później.  

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Konto wpłat