IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOJNICZU


4 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu po raz kolejny wzięli udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia – ogólnoświatowej akcji edukacyjnej mającej na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W tym roku do 9. edycji akcji przystąpiło prawie 6 tysięcy szkół z całego świata. Patronat medialny nad wydarzeniem w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu objęło po raz drugi radio RDN Małopolska. 

Przez cały tydzień poprzedzający IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia uczniowie z Wojnicza pilnie przygotowywali się do czekającego ich wyzwania poprzez uczestnictwo w licznych grach i zabawach matematycznych. W tym roku zaproponowaliśmy uczniom połączenie tabliczki mnożenia z nauką języka obcego. Na lekcjach grali oni w bingo z tabliczki mnożenia w języku angielskim. Dodatkowo korytarze szkole były ozdobione działaniami z tabliczką mnożenia zapisanymi słownie w języku angielskim.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia pobudziły w uczniach chęć pozytywnej rywalizacji. Szczególnie można to było zaobserwować podczas towarzyszących wydarzeniu dodatkowych konkursów i zabaw. Widać to było chociażby na zajęciach wychowania fizycznego, gdy uczniowie uczestniczyli w nietypowych, matematycznych wyścigach.Do udziału w akcji włączyli się również uczniowie klas pierwszych. Pięknie pokolorowali oni logo akcji i stworzyli piękną galerie którą można było podziwiać na korytarzu szkolnym.

3 października nastąpił dzień weryfikacji znajomości tabliczki mnożenia. Wtedy to uczniowie klas 2-6 przystąpili do egzaminu przeprowadzonego przez uczniów klasy 6a. Chętni mieli także możliwość odpowiedzi w języku angielskim. Sprawdzian wyszedł znakomicie i wszyscy uczniowie, którzy odpowiedzieli prawidłowo na 5 pytań z tabliczki mnożenia otrzymywali w nagrodę specjalny certyfikat oraz tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Dzień później dla uczniów klas 6-8 został zorganizowany Internetowy Konkurs znajomości tabliczki mnożenia, przeprowadzony w aplikacji Quizizz.

Ostatnim punktem obchodów IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu było sprawdzenie przez uczniów znajomości tabliczki mnożenia wśród dorosłych mieszkańców miasta. Egzamin nie ominął nikogo.

Z matematycznymi działaniami mierzyli się m.in. Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, Dyrektor Szkoły Podstawowej Dorota Wełna,Panie wicedyrektor Magdalena Sakowska i Wioletta Galbarczyk, Pan Jarosław Bujak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu, pracownicy Urzędu Miasta w Wojniczu, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz napotkani na ulicach mieszkańcy Wojnicza. Wszyscy odpowiadali na stawiane przez dzieci zadania prawidłowo i z uśmiechem za co w nagrodę otrzymywali pamiątkowy magnes z logo akcji.Wszystkim odważnym, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy.

Łącznie w czasie trwania IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu do egzaminu z tabliczki mnożenia przystąpiło 180 dzieci i 120 dorosłych. Akcja z pewnością przyczyniła się do przypomnienia  tabliczki w ciekawy i atrakcyjny sposób. Uczniowie w czasie realizacji akcji byli bardzo aktywni i z zainteresowaniem podejmowali wyzwania. W przyszłym roku z pewnością ponownie przyłączymy się do obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Koordynatorami akcji byli: Magdalena Kawa, Monika Joniec.