Informacje z sesji nadzwyczajnej


W dniu dzisiejszym (07.12.) odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie:

– zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2018 rok;

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz;

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.

Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Poprzez uchwałę Rada określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.