Informacje z sesji


W dniu 12 lutego b.r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie:

– zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2019 rok;

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.

 

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców, kotłów węglowych CO na nowe ekologiczne kotły węglowe 5 klasy, gazowe oraz pellet.

Dotacja przysługuje mieszkańcom Gminy Wojnicz, którzy ograniczą zużycie energii konwencjonalnej poprzez zakup i montaż ekologicznego urządzenia grzewczego.

Dotacja obejmuje wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy i udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej z Gminą Wojnicz.

Wysokość dotacji  do 3.000,00 zł (brutto). Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% wartości brutto ceny zakupu i montażu ekologicznego urządzenia grzewczego.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Miejskim w Wojniczu.Uchwała precyzuje dokonywanie kontroli palenisk zarówno przed zamontowaniem pieca, jak i po jego zainstalowaniu.

 

Rada podjęła również uchwałę w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz w miejscowości Grabno z przeznaczeniem na rozszerzenie terenu boiska sportowego.

W formie uchwały Rada przyjęła wieloletni  gminny Program osłonowy Gminy Wojnicz w ramach rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.

Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Łoponiu.