Informacje o projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”


Informacja dla Mieszkańców gminy Wojnicz, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”.

 Informujemy, że Gmina Wojnicz podpisała następujące umowy:

  • z firmą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. S. k. z siedzibą w Kudrowicach na dostawę i montaż instalacji solarnych
  • z firmą SANITO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na pellet.

Wymienione wyżej instalacje trafią do Mieszkańców Gminy Wojnicz, którzy uczestniczą w „Partnerskim projekcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Przypominamy, iż wkład własny Mieszkańca do instalacji wynosi 40% wartości instalacji + podatek VAT od instalacji, a wartość dofinansowania to 60% kosztów instalacji netto.

Projekt dofinansowywany jest z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montażu instalacji, ale przed wejściem Instalatorów do Państwa gospodarstwa.