Informacja o zmianie wysokości taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Brzesko, Dębno, Wojnicz, Zakliczyn.


Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. Z o.o. w związku z zatwierdzoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Brzesko, Dębno, Wojnicz i Zakliczyn informuje, że od dnia 19.07.2019 roku do 18.07.2020 roku zmienia się wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie na wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Do pobrania:
Informacja o zmianie wysokości taryf