Informacja o posiedzeniu komisji


W dniu 11 września 2017 r. o godz. 14.30
w Urzędzie Miejskim w Wojniczu

odbędzie się wspólne posiedzenie

Komisji Rady Miejskiej.