Informacja o Partnerskim projekcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii


Informacja dla Mieszkańców uczestniczących w Partnerskim projekcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego.

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.