Informacja o Partnerskim projekcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii


Informacja dla Mieszkańców uczestniczących w Partnerskim projekcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego.